Byggnadsfirma Kennet Ivehag AB

Med över 60 års erfarenhet inom byggbranschen!

Om oss

Byggfirman startades 1953 av min farfar, Ivar Johansson från Främmestad, som drev den fram till 1975. Han överlämnade därefter firman till min far, Kennet Ivehag, som i sin tur drev den till 2003, då jag som tredje generationen tog över verksamheten.

Genom åren har firman anlitats för alla typer av byggnationer. Det allra första uppdraget var att uppföra Främmestad Bygdegård, vilken är en stor bygdegård även med moderna mått.
Under 50- och 60-talet arbetade firman främst med byggnation av nya skolor och bostäder, medan det på 70-talet mest handlade om daghem och förskolor. Under 80- och 90-talet utgjorde byggnation av villor, industrier och lantbruksfastigheter firmans huvudverksamhet.
Återkommande uppdragsgivare genom alla år har varit kommunerna Essunga, Grästorp, Vara, Lidköping, Trollhättan, Vänersborg och Alingsås. De senaste 25 åren har vi också fått återkommande uppdrag av Fortifikationsverket, Landstinget, Kriminalvården och Systembolaget.

Vi hoppas att även ni ska bli nöjda kunder hos oss!

Stefan Ivehag
Ägare och VD

Kontakta oss